1Fนมไวตามิ้ลค์


นอกเวลาเปิดขาย

1Fนมไวตามิ้ลค์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
3น้ำผลไม้เจมิกซ์ 380มล.

เครื่องดื่ม

฿10.00 เหลือ 0 ชิ้น

1นมไมโลกล่อง 180 มล

เครื่องดื่ม

฿10.00 เหลือ 260 ชิ้น

1Fเจเล่ บิวตี้

เครื่องดื่ม

฿10.00 เหลือ 52 ชิ้น

2Fขิงผงซอง

เครื่องดื่ม

฿9.00 เหลือ 14 ชิ้น

1Fดีโด้ 450 cc

เครื่องดื่ม

฿12.00 เหลือ 150 ชิ้น

1Fดีโด้ 1000 cc

เครื่องดื่ม

฿25.00 เหลือ 112 ชิ้น

1แมนซั่ม 330 มล

เครื่องดื่ม

฿16.00 เหลือ 139 ชิ้น

1Fอิชิตัน 420 มล

เครื่องดื่ม

฿20.00 เหลือ 90 ชิ้น

1สปอนเซอร์กระป๋อง

เครื่องดื่ม

฿15.00 เหลือ 90 ชิ้น

2Fชาเนสทีเลมอน

เครื่องดื่ม

฿8.00 เหลือ 40 ชิ้น

1เรดบูลกระทิงแดงกระป๋อง

เครื่องดื่ม

฿15.00 เหลือ 108 ชิ้น

1Fน้ำดื่มไทยน้ำทิพย์ 550 มล

เครื่องดื่ม

฿8.00 เหลือ 636 ชิ้น

1Fนมแลคตาซอย 300 มล

เครื่องดื่ม

฿12.00 เหลือ 1,528 ชิ้น

1Fน้ำหวานซันนี่บอย

เครื่องดื่ม

฿30.00 เหลือ 20 ชิ้น

1น้ำอัดลมแฟนต้า

เครื่องดื่ม

฿13.00 เหลือ 227 ชิ้น